#

Baskılı Balon Fiyatları

Baskılı balon fiyatları 1.000 adet için belirlenir. Baskı yapılan balonlar 12” – Kalp – 17” punch ve 30” Jumbo’dur. Baskılı balon fiyat hesabı seçilen alternatiflere göre değerlendirilir. Çoğunlukla 12”  balonlara  baskı yapılır.


Tercih edilecek balonlar standart renkler olabileceği gibi, metalik renkler de olabilir. ( sadece 12” metalik balon üretilmektedir) Balonun kaç yüzeyine baskı yapılacağı ve uygulanacak baskının renk sayısı baskılı balonların fiyatlarını değiştiren unsurlardır.

30” jumbo balonlarda minimum 3 adet baskı yapılabilir. Diğer balon türlerine (12”- Kalp ve 17”) minimum sipariş miktarı 10 pakettir (1000 adet)


@ Fiyat belirlerken balonun tek yüzeyine tek renk baskı ve standart balon rengi seçimi baz alınır.

@ Balonun 2. yüzeyine de baskı tercih edildiğinde ekstra yüzey farkı uygulanır.

@ Uygulanacak baskı rengi 1’den fazla ise her renk için  ekstra renk farkı uygulanır.

@ Metalik renk seçim için ekstra metalik balon farkı yansıtılır.

@ Güncel fiyat listesi için bknz: baskılı balon fiyatları